Проектиране
Проектиране
Строителство
Строителство
Ремонт
Ремонт

За нас

Компанията е създадена през 1990 г. в гр. Ямбол. За близо 27-годишното си съществуване “Инджов 19” ЕООД натрупа значителен опит в областта на проектирането и реализацията на обекти като: – Еднофамилни и колективни жилища – Административни и офис сгради – Промишлени сгради и производствени халета.

Най-ценният капитал на фирмата е нейния персонал, който е съставен от: – зидаро-кофражисти; – мазачи; – специалисти по мозайки и облицовки; – дърводелци; – монтажници на метални конструкции; – арматуристи; – стъклари; – бояджии; – електротехници; – водопроводчици. Всички са с висока квалификация, доказана в изпълнените много луксозни обекти. Броят на работещите варира от 90 до 150 човека, в зависимост от обема извършвани СМР.

Фирмата разполага с: Производствено-складова база – 3 000 кв.м., от които 1 500 кв.м. покрити площи, намираща се в югозападната част на гр. Ямбол. Тежка и лека механизация самосвали, камиони, автокран, компресор, мозайкотъркачни машини, мазачески машини и многофункционални ударно-пробивни машини. Цех за дребни бетонови изделия – плочи, бордюри, паркотела и др., намиращ се на три километра източно от гр. Ямбол в с. Стара река.

“Инджов 19” ЕООД членува в : Българска Строителна Камара и Българска Търговско Промишлена Палата.

Начало

Реализирани проекти

ДГ Бенковски
жк Боровец
жк Златен рог бл.41
с. Мамарчево
ул. Вит
ул. Граничарска бл.15
ул. Цар Иван Александър 12
Читалище Болярово
с. Мамарчево
с. Мамарчево
с. Мамарчево
с. Мамарчево
с. Мамарчево
с. Мамарчево
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
жк Златен рог бл.41
ДГ Бенковски
ДГ Бенковски
ДГ Бенковски
ДГ Бенковски
ДГ Бенковски
ДГ Бенковски
ул. Цар Иван Александър 12
ул. Цар Иван Александър 12
ул. Цар Иван Александър 12
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
жк Боровец
ул.Вит
ул.Вит
ул.Вит
ул. Граничарска бл.15
ул. Граничарска бл.15
ул. Граничарска бл.15
ул. Граничарска бл.15
ул. Граничарска бл.15
Читалище Болярово
Читалище Болярово
Читалище Болярово
Читалище Болярово
Читалище Болярово
Читалище Болярово
Читалище Болярово

Услуги

Проектиране
Строителство
Довършителни работи

Нашият опит

99
Години опит
99
Реализирани обекта
99
Клиенти
99
Служители

Клиентите за нас

През м. Ноември, 1998 година ОССП при община гр.Котел про­веде търг за изпълнение на "Ремонт и реконструкция на Дом за деца с душевни увреждания" - с. Медвен. Възложител и Инвес­титор на обекта беше Министерството на труда, и социалната политика. Фирма ЕООД "Инджов 19"-Ямбол със своите ценови показатели, които бяха най-реални спечели търга. Веднага след сключване па договора фирмата започна ремонта. Всички видове работи бяха изпълнени в съкратени срокове на високо професионално ниво и с отлично качество. За добрата си работа фирмата получи висока оценка от Министерството на труда и социалната политика - Инвеститор на обекта. Общинската служба за социално подпомагане- гр.Котел дава отлична оценка на работата на ЕООД "Инджов 19" - Ямбол и я счита за надежден партньор и смята и занапред да търси про­фесионалните й услуги.
от Общинска служба за социално подпомагане – Котел
През 2000 година ЕООД "Инджов 19"- Ямбол е изпълнил основен ремонт на сградата на район­на прокуратура - гр. Поморие. Обектът бе изпълнен по архитектурно задание и количествена сметка. Фирмата показа голям опит в организирането и изпълнението на строителните работи, притежава цялата необходима строителна техника и квалифицирани работници. Ние, като инвеститор даваме отлична оценка на извършените строително-ремонтни работи, извършени от ЕООД "Инджов 19" - гр. Ямбол.
ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ПОМОРИЕ
"Инджов 19" ЕООД гр.Ямбол е изпълнил основен ремонт на сградата на Банка"Хеброс"АД кл.Ямбол и кл.Стралджа . Обектът беше изпълнен по архитектурно задание и количествена сметка след спечелен от фирмата търг с най-добри показатели - цена, качество, срокове и гаранционно обслужване. Фирмата доказа големия си опит в организиране и изпълнение на строителни работи, притежава цялата необходима строителна техника, механизация, квалифицирани специалисти и работници. По време на строителството поддържаше непрекъснат контакт с инвеститора, което улесняваше своевременния контрол върху строителството и организацията на работата. Всички видове СМР по договора за строителство бяха изпълнени качествено на високо професионално ниво, спазени бяха сроковете и договорената цена. Банка"Хеброс"АД кл. Ямбол дава отлична оценка за работата на ЕООД "Инджов 19" гр.Ямбол и при необходимост отново ще потърси професионалните му услуги.
ОТ БАНКА”ХЕБРОС”АД КЛОН ЯМБОЛ
"Инджов 19" ЕООД - гр.Ямбол е изпълнител на обект "Козирка пред входа на "БДСК" ЕАД РК Ямбол и ТБ"БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ" през 2000 г. Изпълнението на обекта беше извършено след спечелен от фирмата търг с най-изгодни показатели на ценообразуване и съответно най-изгодна цена и най-кратки срокове за изпълнение. Всички видове СМР, залегнали в договора за строителство, бяха изпълнени качествено, на високо професионално ниво, при спазване сроковете за строителство и договорената цена. "Банка ДСК" ЕАД РК Ямбол дава отлична оценка за работата на "Инджов 19" ЕООД Ямбол и смята при необходимост да търси компетентните му професионални услуги.
ОТ “БАНКА ДСК” ЕАД РАЙОНЕН КЛOН ЯМБОЛ
През м.Януари 2001 г. "Винис" Ямбол проведе търг за извършване на основен ремонт и реконструкция на цех за бутилиране във "ВИНИС"Ямбол.Търгът бе спечелен от фирма "ИНДЖОВ-19"-ЕООД Ямбол,чиито показатели и срокове за изпълнение бяха най-изгодни. След сключване на договора фирмата веднага започна работа на обекта, за специфичните СМР бяха осигурени най-добрите специалисти от региона. "ВИНИС"-Ямбол счита,че фирма "ИНДЖОВ-19" е изпълнила перфектно договора и дава отлична оценка на работата и.
“ВИНИС”ООД – гр.ЯМБОЛ
През 2001 година Районна прокуратура - гр. Бургас проведе търг за определяне на Изпълнител на ремонта на сградата на ведомството. Най-изгодни условия за нас, като цени и време даде ЕООД "Инджов 19" - гр.Ямбол, която спечели търга. Всички довършителни работи бяха извършени с много добро качество и в срок. За добрата организация по време на работа говори факта, че ремонтните работи се извършиха без да се налага прекра­ тяване работата на ведомството. Районна прокуратура дава много добра оценка на работата на фирмата Изпълнител.
ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. БУРГАС
През периода 2002 – 2003 г. ЕООД "Инджов 19" изпълни изграждане на обект Супермаркет "Вилтон". Обектът представлява масивна сграда с разгърната площ 1600 м2. Фирмата показа голям опит в организиране и изпълнение на строителните работи , притежава цялата необходима техника и квалифицирани работници. Ние, като Инвеститор даваме отлична оценка на извършените строителни работи, извършени от ЕООД "Инджов 19 ”
“ВИЛТОН” ООД – гр.Ямбол

Проектиране и реализация